Wel opkomst tijdens Poolkamp

De opkomst tijdens poolkamp gaat wel door. Dit is de opkomst op 17 november.