Wachtlijst

We zijn blij dat er veel jongens en meisjes bij onze scoutinggroep lid willen worden. Helaas heeft dat ook als minder leuk gevolg dat voor de meeste speltakken een wachtlijst is. Geef uw kind daarom op tijd op!

Elk jaar worden aan het begin van het schooljaar nieuwe jongens en meisjes uitgenodigd om te kijken. Als er ruimte is in de groep, wordt soms ook later in het jaar een kijkronde georganiseerd. Sta je op de wachtlijst en mag je komen kijken, dan krijg je van tevoren een e-mail of telefoontje. We nodigen alleen kinderen uit die zijn aangemeld voor de wachtlijst. Ook broertjes/zusjes die willen komen kijken, moeten dus eerst worden aangemeld.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de wachtlijst?

Dat kan door ons contactformulier in te vullen. Voor een plaatsing op de wachtlijst hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • voor- en achternaam kind
  • geboortedatum kind
  • adres & postcode
  • naam ouder/verzorger
  • e-mailadres ouder/verzorger
  • telefoonnummer ouder/verzorger

Na het ontvangen van bovenstaande gegevens verwerkt onze secretaris de aanmelding.

Hoe oud moet mijn kind zijn voor de wachtlijst?

Wij hanteren geen minimumleeftijd voor de wachtlijst.

Hoe lang duurt de wachtlijst?

We zijn afhankelijk van de doorstroming en uitschrijvingen door leden. We kunnen daarom niet precies zeggen hoe lang de wachtlijst duurt. Voor de welpengroep (7 – 11 jaar) is de verwachte wachttijd minimaal 1,5 jaar, voor de overige speltakken is dit minder dan een jaar. Bovenstaande is ter indicatie, het kan dus ook korter of langer duren.

Moet je lid worden als je mag komen kijken?

Nee! Een plaatsing op de wachtlijst en komen kijken zijn beide vrijblijvend. Zodra je wordt uitgenodigd, mag je eerst drie keer komen kijken. Hierna besluit je of je lid wil worden.

Een vriendje / vriendinnetje wordt eerder opgeroepen, maar staat korter op de wachtlijst. Hoe kan dat?

In principe nodigen we kinderen uit op volgorde van aanmelddatum voor de wachtlijst. Uitzondering hierop zijn broers/zussen van kinderen die al lid zijn. Daarnaast kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat we een kind eerder uitnodigen als de leeftijdsverhouding of verhouding jongens/meisjes in de groep hierom vraagt.

Kunnen jullie je groepen niet uitbreiden?

Onze scoutinggroep en alle leidingteams bestaan volledig uit vrijwilligers. Hier zijn we erg dankbaar voor, en gaan we voorzichtig mee om. Wij hebben daarom niet de capaciteit om uit te breiden.

Ik heb een andere vraag over de wachtlijst / lidmaatschap

We horen je vraag graag via het contactformulier. Onze secretaris neemt dan contact op.