VOG

Als onderdeel van de sociale veiligheid laten wij al onze vrijwilligers een Verklaring omtrent gedrag (VOG) invullen. Voordat een VOG verleend wordt, is er altijd vooraf een gesprek met één van de groepsbegeleider. Daarbij hanteren we de gedragsregels zoals opgesteld in de Gedragscode door Scouting Nederland.

De Gedragscode kunt u vinden op https://www.scouting.nl/scouting-toekomstproof/vrijwilligers/tools/gedragscode.