Vertrouwenspersonen

Dick en Jannie zijn de vertrouwenspersonen van De Zwervers. Zij zijn onafhankelijk. Alles wat met hen besproken wordt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Samen met de melder zoeken de vertrouwenspersonen naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of het bestuur zijn. Desgewenst kunnen de vertrouwenspersonen hier ook bij zijn om de melder bij te staan. Zij zijn bereikbaar per mail op vertrouwenspersoon@zwerversgroningen.nl.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, bieden de bestuursleden de helpende hand. Ook kan er altijd contact worden opgenomen met het landelijk opvangteam van Scouting Nederland. Dit team bestaat uit vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze er mee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen, indien nodig, door naar de juiste instanties. Wij hanteren daarmee de Gedragscode van Scouting Nederland.