opkomsten en Corona

Corona regels en scouting: zoals altijd volgen we de regels van Scouting Nederland .Voor de huidige lockdown betekent dit dat we de opkomsten alleen buiten of online kunnen worden gehouden. De opkomst van 8 januari wordt dus buiten gehouden. De welpen beginnen om 12:00 uur, de scouts om 14:30 uur. Verdere details krijgt u van de spelleiding.

De RSA maakt onderling afspraken en gaat op een andere tijd draaien of online. Het gebouw mag gebruikt worden voor toiletbezoek en organisatie, met zo weinig mogelijk mensen tegelijk en waar van toepassing: draag een mondkapje

Dringend verzoek van de leiding: blijf thuis als je veel hoest en/of  niest, ook als je negatief getest bent!