Aanvullende informatie over opkomsten

Naar aanleiding van de nieuwe corona maatregelen is er voor onze speltakken  niet veel veranderd. De RSA en Verkenners zullen online opkomsten doen.  De Verkenners kijken volgende week (14 november)  wat ze daarna gaan doen. De Welpen  hebben (nog steeds)  fysieke opkomsten

Nieuwe maatregelen covid-19

Als scoutinggroep weten wij nog niet wat de nieuwe corona maatregelen voor scouting  zullen betekenen. We wachten het advies van Scouting Nederland af.  We verwachten dat dit advies op donderdag 5 november bekend wordt gemaakt. We zullen deze informatie dan z.s.m. op de site plaatsen. 

Aangepaste maatregelen en tijdstippen opkomsten

Na de persconferentie van 28 september zijn er door Scouting Nederland nieuwe richtlijnen opgesteld. Onze speltakken hebben op basis hiervan de bestaande maatregelen tegen het licht gehouden en aangepast. De belangrijkste wijziging voor het weekend van 2 en 3 oktober is dat de welpen op de zaterdagochtend hun opkomst hebben van 10:00 – 12:15 uur, zodat de speltakken het terrein niet hoeven delen. De andere speltakken draaien op de gebruikelijke tijden. We proberen de opkomsten zoveel mogelijk buiten te laten plaatsvinden. Daarnaast zullen wij per speltak bijhouden wie er aanwezig is, zodat wij kunnen meewerken aan bron- en contactonderzoek. Deze gegevens worden 4 weken bewaard .Meer informatie over richtlijnen en maatregelen staan op de site van Scouting Nederland: http://scoutingnederland.nlnl
Vanzelfsprekend vragen wij van iedereen om bij klachten of bij twijfel daarover thuis te blijven. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de opkomsten de komende tijd door kunnen gaan!

Overvliegen

Het scoutingseizoen gaat weer beginnen en daar hoort het overvliegen natuurlijk bij! Op zaterdag 5 september om 14:00 uur op De Til. NB: dit is een ander tijdstip dan wat aangegeven staat op het startkaartje! 

De opkomsten starten op de normale opkomsttijden: Bij de welpen is dat van 14:00 uur tot 16:25 uur, voor de scouts van 14:00 – 16:30 uur.  

Vanwege de corona maatregelen zijn een aantal dingen aangepast: ouders hebben geen toegang tot het terrein, droge kleding voor overvliegende kinderen moet worden meegegeven aan de kinderen. Ouders/verzorgers worden doorverwezen  naar een plekje naast de vijver, achter het scoutinggebouw: hier is koffie en thee. We vragen uw contactgegevens, zodat we bij een eventuele besmetting binnen de groep contact met u op kunnen nemen. De overvliegende kinderen moeten zwemkleding aan doen, zodat zij  na het overvliegen met de tuinslang kunnen worden schoongespoten: het is niet mogelijk gebruik te maken van de douches

‘Smeerling’ in Coronatijd

De leiding, het bestuur, de materiaalmensen en de Stam hebben in het weekend van 15 tot 16 augustus hun traditionele startweekend gehouden. Vanwege Corona dit keer niet in Smeerling (die plaats bestaat echt!) of in Winsum, maar gewoon bij ons scoutinggebouw ‘De Til’. Doel van het weekend was het  voorbereiden op het komend jaar en bepalen waar we ons als groep op willen richten. Zoals te doen gebruikelijk waren er levendige discussies, nuttige overleggen en een goede sfeer. Het succes van dit weekend is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van Rosalie, Renske en Bernard, die gelukkig ook tijd hadden gereserveerd voor een potje ‘Diskgolven’ tussendoor. 

 

Hervatting fysieke opkomsten

Gelukkig kunnen we weer voorzichtig beginnen met onze opkomsten, maar wel onder strikte voorwaarden: 

  • Wie last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of andere klachten blijft thuis. Dit geldt ook voor milde klachten
  • Er mag maar één speltak – tegelijk – aanwezig zijn, we hebben daarom besloten om de opkomsttijden aan te passen. De opkomsttijden zijn:
  • Welpen: 10:00 – 11:30 uur 
  • Verkenners: 12:30 – 14:00 uur & 15:00 – 16:30
  • Explorers: normale opkomsttijden 

Welpen hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, maar wel tot de leiding. Verkenners en explorers moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar en van de leiding houden.

Belangrijke maatregelen:

  • Er mag maar één persoon tegelijk in het gebouw zijn. Dit geld ook omtrent het gebruik van de wc’s.
  • In verband met het niet kunnen gebruiken van het gebouw is er bij slecht weer een online opkomst. 
  • Wij adviseren uw kind een flesje water mee te nemen (met naam!). Tijdens de opkomst kan er niet worden voorzien van water/thee/ranja etc.
  • Volgens de RIVM maatregelen is het niet toegestaan dat ouders het terrein betreden, om onnodig contact te vermijden. Dit geldt ook wanneer de kinderen worden opgehaald na de opkomst.
  • Het is van belang dat kinderen direct naar huis gaan na de opkomst en niet blijven hangen, ook niet buiten het scoutingterrein.

Alle ouders hebben een mail ontvangen met alle details rondom de maatregelen. Lees deze goed door!

En voor ons allemaal geldt: er komt een moment waarop we weer bij elkaar staan, zoals op deze foto! 

 

 

 

De scouts weten inmiddels hoe je in corona tijd een leuke opkomst organiseert! De leiding organiseerde een (online)Weerwolven van Wakkerdam bijeenkomst. Dit ging via een live stream met Youtube. Jasper vertelde het verhaal van Wakkerdam en vdaarna ging het spel los. Het bleek een prima manier om toch met elkaar te zijn, zonder dat je fysiek bij elkaar bent. Vanaf nu is er elke week een online opkomst. Als de scouts vier van de acht bijeenkomsten hebben meegedaan krijgen ze een funbadge Stay@home

Groepskamp gaat niet door

Helaas heeft het groepsbestuur moeten besluiten om het groepskamp in Sellingen niet door te laten gaan. Vanwege het Corona virus heeft Scouting Nederland geadviseerd om dergelijke kampen af te gelasten, wij sluiten ons daar bij aan. Het groepsbestuur en de groepsraad nemen op 1 mei een besluit over het zomerkamp. We zullen iedere betrokkene daarover direct informeren.