Informatie over groepskamp in Sellingen: 10 – 12 mei

Ook dit jaar is het groepskamp in Sellingen.  Het thema is: De Middeleeuwen:  De mail met de themabrief (de kleur van de themabrief is de kleur van de themakleding!)  en de informatiebrief wordt binnenkort verzonden. Praktische informatie: op vrijdag 10 mei worden alle jeugdleden om 19:00 uur op het kampterrein verwacht. Er is die avond geen gezamenlijk avondeten.  Voor de zaterdagmorgen en -middag moeten de jeugdleden  zelf een broodmaaltijd meenemen. Op zondag 12 mei om 13:00 uur is het groepskamp voorbij. Locatie van het groepskamp:  Groepskampeerterrein De Zonnegloren, Bovendiepsterweg 2, 9551 VW Sellingen

Doe mee met de NL-Doet klussendag!

Ons gebouw vergt onderhoud, dat doen we voor een belangrijk deel zelf. Af en toe vragen we u mee te helpen, daarom organiseren wij een klussendag. Dit jaar doen we dit op zaterdag 16 maart, tijdens de  NL Doet-dag:  www.nldoet.nl Er zijn buiten- en binnen klussen. Buitenklussen zijn o.a:  poten van laurierplanten,belijning op het plein bijverven, schuren en lakken van het bankje bij de vlaggenmast. Binnenklussen: het schoonmaken van de keukens, opruimen zolderberging, vervangen van de armaturen door LED in 3 ruimtes (onder regie van een electricien) De buitenklussen zijn deels weersafhankelijk.  

Na de lunch gaan we weer verder tot 16:00 uur. Wij zorgen voor de materialen en bieden u een lunch en drankje na afloop aan

Doet u mee? Meld u dan aan via een mai aan: nl.doet@zwerversgroningen.nl

Vossenjacht 15 december

Op zaterdag 15 december begint om 14:00 uur de Zwervers Vossenjacht. Deze vindt plaatst tijdens de reguliere opkomst. Deelnemende kinderen worden om 13:30 uur in het gebouw (De Til) verwacht. Ondertussen wordt in het gebouw een stampottenmaaltijd gemaakt, waarbij iedereen die dat wil na de Vossenjacht kan mee-eten. NB: alleen ouders die zich vantevoren (uitelrijk 10/12) hebben opgegeven kunnen mee-eten, dit i.v.m. de inkoop. De avond is rond 19:30 uur afgelopen.

Ouder-kind dag

Op zaterdag 9 juni van 14:00 – 18:00 uur vindt bij ons de eerste ouder-kind dag plaats. Dé kans om samen met uw kind de scouting ervaring te beleven en zowel de groep als de leiding beter te leren kennen. Ook broertjes en zusjes zijn van harte welkom. Opave voor deze dag kan nog tot 4 juni!

AVG (bescherming persoonsgegevens)

Informatie over persoonsgegevens Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) van toepassing.  De wet  gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Deze nieuwe privacywetgeving heeft ook impact op Scouting. Hier onder lees je hoe wij als scoutinggroep omgaan met persoonsgegevens. Ook Scouting Nederland verwerkt persoonsgegevens. De wijze waarop zij daarmee omgaan is terug te lezen op: https://www.scouting.nl/privacy

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Daarnaast zijn er nog bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. Het gaat dan om een gezondheidsformulier dat de leiding aan het begin van een seizoen vraagt aan de jeugdleden.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn in ieder geval de gegevens van jeugdleden en vrijwilligers van onze groep.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Kan ik zien welke gegevens er van mij worden verwerkt?

In onderstaand overzicht kun je precies zien welke gegevens wij opslaan en hoe we daarmee omgaan.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Scoutinggroep de Zwervers kun je terecht bij de Voorzitter.

Voor vragen of klachten die betrekking hebben op de gegevens die in Scouting Online worden opgeslagen kun je je wenden tot Scouting Nederland.