Wat is scouting?

Scouting is een open en maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden een uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In het Scoutingprogramma wordt samen met leeftijdsgenoten, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Scouting is geïnspireerd op het buitenleven. Scouts leren met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

Scouting biedt de leden, ongeacht culturele achtergrond, afkomst, geloof, beperking of politieke overtuiging een veilige en leerzame speelomgeving

Binnen een Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. De leeftijdsgroepen bij de Zwervers Groningen zijn van 7 tot 11 jaar, van 11 tot 15 jaar, van 15 tot 18 jaar en van 18 tot 21 jaar. Ook wanneer je ouder bent dan 21 jaar kun je betrokken zijn bij scouting!

Kijk meer voor meer informatie over scouting op de site van Scouting Nederland: https://www.scouting.nl/over-scouting