Over de Zwervers

In onze scoutingorganisatie staat de groep centraal. De groep gaat over het scoutingspel.

De groep bestaat uit alle leden van de Zwervers: de jeugdleden (welpen, scouts en RSA) en 18+leden (stam, leiding, NDLG). De groep is een vereniging. De groepsleiding is verantwoordelijk voor het scoutingspel in hun eigen speltak. Het bestuur is in het algemeen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de groep. Daarnaast is er de groepsraad, in feite het hoogste orgaan. Daarnaast is er een stichting die gaat over het gebouw en materiaal.

Groepsraad
De groepsraad neemt alle belangrijke besluiten voor de groep, zoals besluiten over de hoogte van de kampprijs of over de minimale leeftijd van leiding. De groepsraad is ook een soort scoutingwerkoverleg, waar we praktische afspraken maken, vb. afspraken over vervoer naar de kampen. In de groepsraad evalueren we ook onze activiteiten, zodat we dingen de volgende keer nog beter kunnen doen.

In de groepsraad zitten alle leidinggevenden, de leden van het materiaalteam, alle bestuursleden, één afgevaardigde van de stam en één ouder per speltak met minderjarige leden.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester plus de groepsbegeleiding, en evt. algemene leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de groepsraad en voor het bewaken van de afspraken die aldaar gemaakt zijn. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat er in groep gebeurt.

De groepsbegeleiders zijn de P&O-mensen van een scoutinggroep. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leiding als het gaat om nieuwe leiding, stagiairs, het functioneren van het team en de kwaliteit van het scoutingspel. De groepsbegeleiding overlegt regelmatig met alle teamleiders in het speltakoverleg.

Stichting
Naast de vereniging kent Scouting de Zwervers ook een beheersstichting. Deze is eigenaar van het gebouw en materiaal en vervult de werkgeversfunctie voor de (vrijwillige) beheerder. In het dagelijks beheer en onderhoud spelen het materiaalteam en de beheerder een hoofdrol.

De stichting faciliteert actief het scoutingspel. Aldus kan de groep zich geheel richten op de activiteiten en hoeft zij geen tijd/energie te steken in beheerszaken als onderhoudsplannen, verzekeringen, vergunningen en zakelijke externe contacten etc..

Statutair is volgens de richtlijn van Scouting Nederland vastgelegd dat het bestuur van de stichting (KvK 41010027) voor tenminste 3 personen bestaat uit bestuurders van de groep (KvK 01138521). Ook de andere Stichtingsbestuurders hebben een (vaak ruime) Scouting- en/of bestuurlijke ervaring.

Begroting en jaarrekening van zowel groep als stichting worden voorgelegd aan de ouders in de jaarvergadering.