AVG (bescherming persoonsgegevens)

Informatie over persoonsgegevens Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) van toepassing.  De wet  gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Deze nieuwe privacywetgeving heeft ook impact op Scouting. Hier onder lees je hoe wij als scoutinggroep omgaan met persoonsgegevens. Ook Scouting Nederland verwerkt persoonsgegevens. De wijze waarop zij daarmee omgaan is terug te lezen op: https://www.scouting.nl/privacy

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Daarnaast zijn er nog bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. Het gaat dan om een gezondheidsformulier dat de leiding aan het begin van een seizoen vraagt aan de jeugdleden.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn in ieder geval de gegevens van jeugdleden en vrijwilligers van onze groep.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Kan ik zien welke gegevens er van mij worden verwerkt?

In onderstaand overzicht kun je precies zien welke gegevens wij opslaan en hoe we daarmee omgaan.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Scoutinggroep de Zwervers kun je terecht bij de Voorzitter.

Voor vragen of klachten die betrekking hebben op de gegevens die in Scouting Online worden opgeslagen kun je je wenden tot Scouting Nederland.